Wikia


Atlantis is een wereld van gevechten. Een van de belangrijkste onderdelen van deze wereld, zijn dan ook de troepen. Alle troepen hebben andere specificaties, zoals aanvalskracht, verdediging, leven, draagkracht en onderhoud.

Deze specificaties zijn allemaal te vinden in de game zelf, maar door sommige glitches zijn onderhoud en macht per troep niet te zien.

Troepen ClassificatieEdit

Troepen zijn onder te verdelen in vier groepen:

 • Transport troepen: Dragers, Gepantserde Luchtschepen, en Transportdraken.
 • Man-op-man troepen: Rekruten, Hellebaardiers, Minotauriërs, Reuzen, Graniet Ogers, Zielrovers, Vorstreuzen, Drakenruiters en Versteende Titanen.
 • Afstand troepen: Boogschutters, Vuurspiegels, Snijtandvissen, Pyrosauriërs, Venijners, Bliksemkanonnen, en Poolmonsters.
 • Snelle troepen: Snelle Aanvalsdraken, Vechtdraken, Banshees, Duistere Slachters, Dimensionale Slopers en Schaduwstalkers.
 • Spionnen zijn een geval apart. Zij worden (natuurlijk) gebruikt om andere spelers en/of Anthropus te bespioneren.
 • Zandstrijders zijn snelle troepen in de aanval, en afstand troepen tijdens het verdedigen.


Specificatie Tabel:

Naam (Engelse naam) man-op-man aanval verdediging leven snelheid bereik lading aanval op afstand onderhoud macht tijd
Drager (Porter) 1 10 45 100 0 200 0 2 1 48s
Rekruut (Conscript) 10 10 75 200 0 20 0 3 1 26s
Spion (Spy) 5 5 10 3000 0 0 0 5 2 103s
Hellebaardier (Halberdsman) 40 40 150 300 0 40 0 6 2 141s
Minotaurus (Minotaur) 70 45 225 275 0 30 0 7 3 219s
Boogschutter (Longbowman) 5 30 75 250 1200 25 80 9 4 343s
Snelle Aanvalsdraak (Swift Strike Dragon) 150 60 300 1000 0 100 0 18 5 498s
Vechtdraak (Battle Dragon) 300 300 1500 750 0 80 0 35 7 1492s
Gepantserd Luchtschip (Armored Transport) 5 200 750 150 0 5000 0 10 6 975s
Reus (Giant) 1000 400 4000 120 0 45 0 100 9 4334s
Vuurspiegel (Fire Mirror) 20 30 1500 50 1500 75 1200 250 10 5843s
Transportdraak (Pack Dragon) 150 400 850 1000 0 6000 0 10 6 1831s
Duistere Slachter (Dark Slayer) 1100 1000 2500 800 0 500 0 50 10 3481s
Bliksemkanon (Lightning Cannon) 100 250 1100 50 1600 100 1100 10 10 3793s
Stormsneller (Storm Drake) 1,350 300 3100 675 0 500 0 80 10 2745s
Venge Wyrm (Venge Wyrm) 2800 200 175 900 0 0 0 10 10 2504s
Snijtandvis (Fangtooth) 1600 300 3000 500 600 45 800 125 10 2102s
Graniet Oger (Granite Ogre) 650 900 15000 350 0 30 0 110 9 2294s
Pyrosauriër (Lava Jaw) 500 150 1000 400 1600 10 2000 260 8 2009s
Banshee (Banshee) 700 200 2850 1350 0 900 0 50 6 2335s
Zielrover (Soul Reaper) 1000 500 3000 450 0 50 0 90 10 3552s
Venijner (Venom Dweller) 900 225 3500 300 700 30 800 90 9 2917s
Vorstreus (Frost Giant) 1500 350 6000 200 0 100 0 50 8 2661s
Versteende titaan (Petrified Titan) 5000 1500 7500 50 0 0 0 10 20 74838s
Zandstrijder (Sand Strider) 600 600 2000 1000 1200 200 400 35 10 2985s
Dimensionale Sloper (Dimensional Ruiner) 5999 999 6999 999 0 999 0 100 35 78919s
Poolmonster (Arctic Leviathan) 750 999 1000 450 1700 100 2200 200 15 5520s
Kwelgeest van Staaldraak (Steelshard Harriers) 800 300 1700 300 0 550 0 55 20 2504s
Dondergolem (Thunder Golem) 1600 600 6000 200 400 50 500 50

40

12660s
Schaduwstalker (Shadow Stalker)

4750

450 4300 2100 0 500 0 125 50

?

Sjamaan (Shaman) 1500 1000 2500 300 0 325 0 80 50 2483s

Strijdscarabee (War Scarab)

2200 450 19000 500 0 650 0 125 75 ?

Voltschutter (Volt Ranger)

700 1300 2100 1150 1600 325 2050 90 75

?

Drakenruiter (Dragon Rider) 2200 500 1500 1000 750 500 1200 60 80 ?
Kolosmijt (Colossal Mite) 2800 800 2500 800 1250 500 3000 130 85 ?
Abystiran (Abyssal Ravager) 3000 500 3000 1000 1200 500 1200 100 100 ?
Sea Siren (Sea Siren) 4800 465 4500 2000 0 500 0 0 150 ?
Base Train Time for Pack Dragon is only used to calculate revival time

Explanation of Stats:Edit

 • Man-op-man aanval (Melee attack): Hoeveelheid schade aan de tegenstander als afstand = 0
 • Verdediging (Defense): Weerstand tegen schade
 • Snelheid (Speed): Bepaalt hoe lang troepen er over doen om naar locaties te reizen
 • Bereik (Range): Minimale afstand om de tegenstander te schaden
 • Lading (Load): Hoeveelheid grondstoffen dat kan worden geworden
 • Aanval op afstand (Ranged Attack): Hoeveelheid schade aan de tegenstander als afstand > 0
 • Onderhoud (Upkeep): Hoeveelheid voedsel gegeten per uur per troep